Turčija ponuja priložnosti na področju protipotresne gradnje

Turčija ponuja priložnosti na področju protipotresne gradnje

Gradbeni trg v Turčiji bo po napovedih analitikov v letu 2026 vreden že 51,64 mlrd USD. Rast tržnega deleža v stanovanjskem segmentu bo pomembno vplivala na turški gradbeni trg. Stanovanjski segment bo poganjal predvsem nepremičninski sektor, vključno s stanovanjsko gradnjo in naložbami v nepremičnine tujih vlagateljev.

Ključni dejavnik, ki spodbuja rast gradbenega trga v Turčiji, je povečano povpraševanje po nepremičninah v Turčiji. Med razloge za povečanje prodaje stanovanj sodijo tekoče promocijske akcije bank in zniževanje obrestnih mer za stanovanjska posojila. Poleg tega sta rastoči srednji razred in dostop do hipotekarnega financiranja, spodbudila kupce stanovanj k nakupu več stanovanjskih enot.

Večina tujih vlagateljev načrtuje naložbe v večstanovanjske stavbe v mestih, zlasti v Istanbulu, ki je dobro povezan s turističnimi destinacijami in poslovnimi četrtmi. Drugi dejavniki, kot so izboljšanje prometne, telekomunikacijske, turistične in energetske infrastrukture v državi, bodo v napovedanem obdobju še dodatno povečali povpraševanje po nepremičninah v Turčiji.

Ključni trend, ki spodbuja rast gradbenega trga v Turčiji, je vse večja osredotočenost na protipotresno gradnjo. Vlada Turčije se je odločila, da se osredotoči na razvoj urbanih območij, pri čemer daje velik poudarek na protipotresno gradnjo. Poleg tega je vlada v projektu obnove mest porušila 7 mio hiš, ki so bile potresno ogrožene. Projekti protipotresne gradnje se bodo osredotočil na mesta z visokim tveganjem za potres, kot so Istanbul, Burdur, Bursa, Izmir in druge soseske v istanbulskem okrožju Kadikoy.

Turška vlada bo lastnikom porušenih objektov finančno pomagala z brezobrestnimi posojili pri nakupu novih nepremičnin ter z enkratnim plačilom prebivalcem. Vsi ti dejavniki bodo pozitivno vplivali na rast turškega gradbenega trga v naslednjih 5 letih.

 

Viri: Factiva, Technavio