Storitve

Internacionalizacija podjetij – pomoč podjetjem pri vstopu na tuje trge

1. Raziskave tujih trgov

 • Analiza panog
  Velikost trga po letih, tržna segmentacija, napovedi trga po letih, ključni trendi, glavni konkurenti na trgu, tržni deleži, ocena možnosti za vstop na trg,...
 • Analiza posameznih tujih trgov
  Gospodarstvo, ključni gospodarski kazalniki, poslovne priložnosti, koristni naslovi in povezave, distribucijski kanali, spletna trgovina, tveganja,…
 • Seznami podjetij z vseh svetovnih trgov
  Pripravimo vam sezname potencialnih partnerjev in kupcev na tujih trgih v posameznih panogah z vsemi ustreznimi kontaktnimi podatki - ime podjetja, naslov, tel, e-mail, spletna stran, kontaktne osebe, letni promet podjetja, št. zaposlenih,... Sezname potencialnih kupcev/partnerjev pripravimo glede na naročnikove kriterije (država, panoga, letni promet potencialnih partnerjev…)
 • Bonitete tujih podjetij
  Pripravimo vam podrobno poročilo o podjetju/izbranem partnerju, da se izognete morebitnemu tveganju pri poslovanju.

2. Strateško informiranje

 • Spremljamo dogajanje v vaši panogi na ciljnih trgih
  Redno spremljamo in vam pošiljamo informacije o vaši panogi na izbranih trgih (novi izdelki in storitve, prevzemi in združitve, informacije o poslovanju konkurentov, cene, novi trendi, panožni kazalniki,...)

3. Aktualne poslovne novice

 • Priprava aktualnih novic za spletne portale / interna glasila
  Po naročilu pripravljamo novice o najnovejših trendih na tujih trgih po posameznih dejavnostih/panogah/trgih. Nadgradite vašo spletno stran s kakovostnimi aktualnimi vsebinami.

4. Izvedba prodajnih aktivnosti

 • Aktivno sodelujemo pri prodajnih aktivnosti na tujih trgih
  Izvajamo prodajne aktivnosti, skrbimo za profesionalno komunikacijo s potencialnimi kupci, pospešujemo prodajo,...

Uvrščeni smo v katalog svetovalcev za tržne raziskave na tujih trgih, ki ga vodi Slovenski podjetniški sklad

Katalog svetovalcev za tržne raziskave na tujih trgih