Reference

Pomembnejše reference

 • Spirit Slovenija
 • Cetis
 • Gorimpex
 • Rem
 • Eimv
 • Eles
 • SPIRIT
 • Cetis
 • Gorimpex
 • REM
 • EIMV
 • ELES
 • PAX – Svečarna Stele
 • Benedict
 • GZS
 • Podjetniško trgovska zbornica
 • Slovenska fundacija za poslovno odličnost
 • SID banka
 • Urad RS za preprečevanje pranja denarja
 • Laboratorijska tehnika Burnik
 • Dynacast
 • Ured za sprečavanje pranja novca, Hrvaška
 • Infonicks GmbH
 • Aii Data Processing Ltd

Uvrščeni smo v katalog svetovalcev za tržne raziskave na tujih trgih, ki ga vodi Slovenski podjetniški sklad

Katalog svetovalcev za tržne raziskave na tujih trgih