Globalni trg zeolitnih adasorberjev vlage

Globalni trg zeolitnih adasorberjev vlage

Zeolitni adsorbenti

Izraz zeolit ​​predstavlja skupino hidratiranih aluminosilikatov alkalnih ali alkalijskozemeljskih kovin, ki so večinoma kalcij, natrij, kalij in magnezij. Zeolitni adsorbenti imajo tridimenzionalno kristalno strukturo, ki tvori pore in votlino na površini, kar mu daje dobre adsorpcijske lastnosti.

Obstajata dve vrsti adsorbentov zeolita, to sta naravni in sintetični. Naravni adsorbenti zeolita nastanejo med vulkanskimi aktivnostmi, sintetični zeolit pa je izdelan v industriji s hidrotermalnim postopkom. 

Zeolitni adsorbenti imajo visoko kapaciteto ionske izmenjave in omogočajo absorpcijo hlapov in vonjav, kar daje veliko notranjo površino, zaradi katere adsorbira večje količine kot kateri koli drugi adsorbent. Zaradi izjemnih adsorpcijskih lastnosti se zeolitni adsorbenti imenujejo tudi univerzalni adsorbenti.

Zeolitni adsorbenti se uporabljajo v skoraj vseh sektorjih, kot so kemična industrija, kmetijstvo, predelava vode, biotehnologija, medicina, industrija nafte in zemeljskega plina, gradbeništvo itd.

Zeolitni adsorbenti se večinoma uporabljajo za čiščenje komunalnih odpadnih voda in adsorpcijo nečistoč pitne vode. Zeolitni adsorbenti zmehčajo vodo tako, da zadržijo nečistoče, ki so lahko fizikalne ali kemične. Zeolitni adsorbenti se uporabljajo za adsorpcijo amoniaka, radioaktivnih kationov, kationov težkih kovin, pa tudi za čiščenje plinastih ogljikovodikov. Zeolitni adsorbenti vežejo in imobilizirajo tekočine, trdne delce in pline.
Zeolitni adsorbenti so stroškovno učinkoviti, lahki in enostavni za uporabo. Zeolitni adsorbenti ščitijo okolje pred škodljivimi emisijami plinov in tekočin.

 

Trg adsorbentov zeolita

Z naraščajočimi okoljskimi predpisi ter skrbjo za zdravje, je sprejetje adsorbentov zeolita postalo koristno tudi za industrijo končnih uporabnikov. Pravila za emisije nevarnih plinov in industrijske tekočine neposredno v okolje, so postala stroga, zaradi česar se industrija osredotoča na sprejetje trajnostnih postopkov in uporabo zeolitnih adsorbentov za odstranjevanje nečistoč, kar je poceni in enostavno.

To ponuja veliko priložnost za rast trga zeolitnih adsorbentov v bližnji prihodnosti. Segment za čiščenje vode predstavlja pomemben delež na trgu adsorbentov zeolita, saj se zeolit ​​v več državah uporablja predvsem pri čiščenju komunalnih odpadnih voda in sladkanju pitne vode.

Z naraščajočim povpraševanjem po obdelavi vode naj bi zeolitni adsorbenti v prihodnjih 5 letih beležili donosno rast. 
Sintetični adsorbenti iz zeolita so v preteklih letih beležili znatno rast, zaradi vse večje porabe v različnih kemičnih industrijah, kot so rafinerija nafte, petrokemična industrija itd. Poleg tega ima sintetični adsorbent prednost pred drugimi adsorbenti, saj ločuje neželene kemikalije z adsorpcijo na stroškovno učinkovit način.
Nekatere omejitve, kot so visoki stroški prevoza, nestanovitne cene surovin in razpoložljivost nadomestnih materialov na določenih področjih industrijske uporabe, bi v prihodnjih letih lahko ovirale povpraševanje po adsorbentih zeolita.

Vpliv pandemije COVID-19 na trg

Kriza Covid-19 je povzročila spremembo tržnih razmer ter upočasnila tehnološki razvoj in zagon novih proizvodnih zmogljivosti, ter s tem otežila trženje novih izdelkov na osnovi zeolitnih materialov. Trenutna kriza vpliva tudi na kemično industrijo, vendar analitiki ocenjujejo, da naj bi se ta upad v prihodnjih 5 letih spet povrnil na ravni pred krizo.
Kar zadeva končne uporabnike, ima petrokemična industrija pomembno mesto pri uporabi adsorbentov zeolita. Ta industrija že počasi okreva po pandemiji. Glavni konkurenti v tej industriji stabilizirajo prihodke s sodelovanjem in širitvijo. Tudi kmetijski sektor, ki ima pomemben delež na trgu adsorbentov zeolita, hitro okreva po krizi.
A pandemija nima le negativnega vpliva na trg adsorbentov zeolita, saj ljudje dajejo vse več pozornosti zdravju in higieni, zaradi česar naraščajoče povpraševanje po prečiščeni vodi znatno povečuje porabo zeolita v čistilnih napravah.
Zaradi številnih raziskav o naravnem zeolitu ter vse večjem razvoju novih sintetičnih zeolitov, se bodo v bližnji prihodnosti odprle še nove možnosti za uporabo adsorbentov zeolita na še neraziskanih območjih, saj njihova uporaba zahteva nizko tehnološko kompleksnost in nizke začetne naložbe v infrastrukturo. 

Regionalna segmentacija


Države, kot so Kitajska, Indija in Japonska v azijsko -pacifiški regiji, prevladujejo na globalnem trgu adsorbentov zeolita, kar je posledica visoke rasti v kemični industriji, petrokemiji, rafinerijah nafte in čistilnih napravah v regiji.


Razvite države v regiji Severne Amerike bodo v prihodnjih nekaj letih beležile znatne stopnje rasti zaradi hitro rastočih industrij končnih uporabnikov in naklonjene regionalne vladne ureditve industrijskih dejavnosti, kar vse vodi v naraščajoči trg adsorbentov zeolita v Severni Ameriki.


Tudi v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki analitiki napovedujejo donosno rast trga, predvsem zaradi vse večje uporabe v rafinerijah nafte in petrokemični industriji, ter zaradi povečanja industrijskih dejavnosti, ki povečujejo povpraševanje po adsorbentih zeolita v regiji.


Vplivi na trg


Naraščajoče povpraševanje industrije končnih uporabnikov, kot so kemična, čistilna, naftna in petrokemična industrija, naj bi zaradi okoljskih uredb o emisijah nevarnih plinov in tekočin, pozitivno vplivalo na rast trga. Poleg tega se adsorbent zeolit ​​zaradi svojih ekonomskih koristi tudi najpogosteje uporablja.


Napoved trga


Trg zeolitnih adsorbentov naj bi v prihodnjih 5 letih beležil znatno rast zaradi možnosti rasti industrij končnih uporabnikov, ki zahtevajo več adsorbentov. 


Glavni konkurenti na globalnem trgu adsorbentov zeolita:

  • Clariant (Švica)
  • BASF SE (Nemčija)
  • Garrick Herbert (Avstralija)
  • Eastman Chemical Company (ZDA)
  • NobelClad (Nemčija)
  • Agriculture Green Zeolite CO. (Jordanija)
  • Silkem d.o.o. (Slovenija)
  • Zeochem AG (Švica)
  • KMI Zeolite Inc. (ZDA)

Viri: Factiva